+38 (095) 559-37-13 Задати питання
Категории

Хард 2мм DOPPIO акрилове з пом'якшенням покриття для тенісних кортів

Код товара: DOPPIO

Акрилове покриття хард пом'якшений DOPPIO supersoft 2мм. Товщина покриття – 2,0 мм; рейтинг швидкості покриття ІТФ -3; кількість шарів (без розмітки для гри у великий теніс) –6.

Покрити акрилове жорстке пом'якшене DOPPIO supersoft (хард пом'якшений, hard-cushion). DOPPIO призначений для професійної гри та для гри любителів з високим рівнем фізичної підготовки та навичок гри у великий теніс. Система ДОППІО забезпечить Вам гру помірно швидкий теніс: швидкий вихід до сітки, швидкий розіграш м'яча.

Ця модель акрилового покриття не рекомендується для новачків: жорсткість покриття позначається на комфортності гри та надає підвищене навантаження на суглоби.

Акриловое покрытие хард смягченный DOPPIO supersoft 2мм. Толщина покрытия — 2,0 мм; рейтинг скорости покрытий ИТФ -3; количество слоев (без разметки для игры в большой теннис) -6.

Покрыти акриловое жесткое смягченное DOPPIO supersoft (хард смягченный, hard-cushion). DOPPIO преднозначен для профессиональной игры и для игры любителей с высоким уровнем физической подготовки и навыков игры в большой теннис. Система ДОППИО обеспечит Вам игру в умеренно быстрый теннис: стремительный выход к сетке, быстрый розыгрыш мяча.

Эта модель акрилового покрытия не рекомендуется для новичков: жесткость покрытие сказывается на комфортности игры и оказывает повышенную нагрузку на суставы.

Кол-во слоев

Грунт порозаповнюючий SOFTBASE (синтетична смола, чорного кольору) для укладання акрилового покриття на АСФАЛЬТ (пориста основа покривається 1-2 шарами порозаповнювача, розрахований 1 шар). У разі укладання акрилового покриття на бетонну основу необхідний додатковий спеціальний шар, що грунтує, по бетону.

Грунт порозаполняющий SOFTBASE (синтетическая смола, черного цвета) для укладки акрилового покрытия на АСФАЛЬТ (пористое основание покрывается 1-2 слоями порозаполнителя, рассчитан 1 слой). В случае укладке акрилового покрытие на бетонное основание необходим дополнительный специальный грунтующий слой по бетону.

1

Supersoft Doppio (cushion) смягчающий подслой, стирол-акриловая смола, эластичное покрытие для теннисных кортов на базу из асфальта (цвет серый)

3

TOP Doppio Super Doppio еластичний фінішний кольоровий шар для тенісних кортів / TOP Doppio Super Doppio эластичный финишный цветной слой для теннисных кортов

2

Фарба акрилова для розмітки спортивних полів PITLINEA (біла, жовта) / Краска акриловая для разметки спортивных полей PITLINEA (белая, желиая)

1

На відкритих майданчиках акрилові наливні системи наносять практично завжди на асфальтову основу. При цьому потрібно враховувати високі вимоги до якості асфальту та його рівністі (похибка не більше 5мм на 2м рейці). Можливе нанесення на бетонну основу, при цьому використовуються спеціальні ґрунтовки для бетону. Зі збільшенням пом'якшуючих шарів підвищується рівень комфортності гри. Якісне акрилове покриття є багатошаровим пирігом на основі декількох типів акрилових складів, кожен з яких несе певне функціональне навантаження. Практично всі композитні суміші для спортивних акрилових спочатку знаходяться в рідкому стані (іноді пом'якшуючим шаром служить гумовий мат). У процесі нанесення покриття, відповідно до вимог задаються всі необхідні характеристики покриття, варіюється кількість шарів та їх склад. Акрилове покриття мало згладжує нерівності основи, а чітко їх повторює! Якщо підстава нерівна і пориста, необхідно її вирівнювання і нанесення ще 1 -2 шару порозаповнювача. Готовність підстави визначається безпосередньо об'єкті. При виставленні цін матеріали розраховуються виходячи з того, що підстава повністю готова до укладання покриття.

Акрилові покриття для спортивних майданчиків набули своєї популярності насамперед у США, а потім дуже швидко поширилися по всьому світу. Саме американці перші оцінили покриття для тенісних кортів на основі акрилу. Акрилові тенісні корти заслужено вважаються невибагливими кортами. Догляд за ними зводиться до збирання води після дощу та чищення корту від пилу та бруду. Спортивні покриття на основі акрилу (в т.ч. та "хард") легко ремонтується та відновлюється за рахунок оновлення поверхневих шарів; вони дуже декоративні, прості в обслуговуванні, довговічні та стійкі до різних кліматичних умов (від +50 до -50 градусів Цельсія) – довели свою надійність, екологічну безпеку та пройшли перевірку часом.

Акрилові покриття дуже ефектно виглядають, і тому знайшли своє визнання і при будівництві інших видів спортивних ігрових майданчиків: баскетбол, гандбол, бігові доріжки, роллердроми, скейтпарки, боулінг, дитячі ігрові майданчики, велосипедні доріжки універсальні спортивні майданчики, і дитячі ).

З успіхом вони застосовуються і в промислово-громадському будівництві: паркування, злітно-посадкові смуги в аеропортах, вертолітні майданчики, зупинки громадського транспорту, велосипедні доріжки... декоративне оздоблення пішохідних доріжок.

На открытых площадках акриловые наливные системы наносится практически всегда на асфальтовое основание. При этом нужно учитывать высокие требования к качеству самого асфальта и его ровности (погрешность не более 5мм на 2м рейке). Возможно нанесение на бетонное основание, при этом используются специальные грунтовки для бетона. С увеличением смягчающих слоев повышается уровень комфортности игры. Качественное акриловое покрытие представляет собой многослойный пирог на основе нескольких типов акриловых составов, каждый из которых несет определенную функциональную нагрузку. Практически все композитные смеси для акриловых спортивных изначально находятся в жидком состоянии (иногда смягчающим слоем служит резиновый мат). В процессе нанесения покрытия, в соответствии с требованиями задаются все необходимые характеристики покрытия, варьируется количество слоев и их состав. Акриловое покрытие практически не сглаживает неровности основания, а четко их повторяет! Если основание неровное и\или пористое, необходимо ее выравнивание и\или нанесение еще 1 -2 слоя порозаполнителя. Готовность основания определяется непосредственно на объекте. При выставлении цен, материалы рассчитываются исходя из того, что основание полностью готово к укладке покрытия.

Акриловые покрытия для спортивных площадок приобрели свою популярность в первую очередь в США, а потом очень быстро распространились по всему миру. Именно американцы первые оценили покрытие для теннисных кортов на основе акрила. Акриловые теннисные корты заслуженно считаются самыми неприхотливыми кортами. Уход за ними сводится к сбору воды после дождя и чистки корта от пыли и грязи. Спортивные покрытия на основе акрила (в т.ч. и "хард" ) легко ремонтируется и восстанавливается за счет обновления поверхностных слоев; они очень декоративны, простые в обслуживании, долговечны и устойчивы к различным климатическим условиям (от +50 до -50 градусов Цельсия) - доказали свою надежность, экологическую безопасность и прошли проверку временем.

Акриловые покрытия очень эффектно смотрятся, и поэтому, нашли свое признание и при строительстве других видов спортивных игровых площадок: баскетбол, гандбол, беговые дорожки, роллердромы, скейтпарки, боулинг, детские игровые площадки, велосипедные дорожки универсальные спортивные площадки, и детские игровые площадки (зоны).

акриловое покрытие наливное теннисных кортов хард hard tennis court наливные спортивные покрытия акриловые покрытия для спортивного использования стирол-акриловая смола акриловая краска разметочная casali касали Италия ITF итф стандарт сертификат

 Хард 2мм DOPPIO акрилове з пом'якшенням покриття для тенісних кортів  Хард 2мм DOPPIO акрилове з пом'якшенням покриття для тенісних кортів  Хард 2мм DOPPIO акрилове з пом'якшенням покриття для тенісних кортів
Характеристики
  • Профессиональное спортивное покрытие
  • Італія /Италия
  • теннисный корт, большой теннис, баскетбол
  • Тенісний корт, великий теніс, баскетбол

Також пропонуємо